FK272

เสียงปืนอวกาศ 3 โทน พร้อมลำโพง

หมวดหมู่ : เสียงอื่นๆ

วงจรเสียงอวกาศชุดนี้ เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิดหนึ่ง ซึ่งกำเนิดโทนเสียงที่แตกต่างกัน 3 โทนเสียง โดยเสียงจะคล้ายกับในภาพยนตร์ที่เราเคยได้ชมกัน วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปทำเป็นของเล่นหรือนำไปเป็นเสียงประกอบการแสดงละครก็ได้ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 30 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.61 x 1.36 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง