FK245

ปลุกด้วยแสงตะวัน พร้อมลำโพง

หมวดหมู่ : เสียงอื่นๆ

 วงจรปลุกด้วยแสงก็คือ วงจรที่มีเสียงเตือนเมื่อมีแสงมากระทบวงจร โดยวงจรจะมีตัวรับแสงที่เรียกว่า โฟโต้ทรานซิสเตอร์

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 22 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.38 x 1.24 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง