FK228

มินิไซเรน พร้อมลำโพง

 วงจรมินิไซเรนชุดนี้ เป็นวงจรไซเรนที่ให้เสียงดังพอ ประมาณ ราคาประหยัดและประกอบง่าย เหมาะสำหรับนำ ไปติดรถยนต์ รถเด็กเล่นหรือประกอบเพื่อการศึกษา

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 36 มิลลิแอมป์
  • ใช้กับลำโพงขนาด 8 โอห์ม 0.25 วัตต์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.79 x 1.36 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง