FK229

มินิไซเรน 2 เสียง พร้อมลำโพง

วงจรมินิไซเรนสองเสียงนี้ เป็นวงจรไซเรนที่ให้เสียง ดังพอประมาณราคาประหยัด เหมาะสำหรับนำไปติดรถยนต์ รถเด็กเล่นหรือประกอบเพื่อการศึกษา วงจรนี้สามารถปรับเปลี่ยนเสียงได้สองเสียง เป็นเสียงคล้ายไซเรนกองปราบและ ไซเรนตำรวจอีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 40 มิลลิแอมป์
  • ใช้กับลำโพงขนาด 8 โอห์ม 0.25 วัตต์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.14 x 1.19 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง