FK248

สัญญาณเสียงไฟเลี้ยว พร้อมบัซเซอร์

วงจรสัญญาณไฟเลี้ยวเป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิดหนึ่ง ประโยชน์ ก็คือนำไปติดกับไฟเลี้ยว เพื่อเป็นตัวบอกให้เราหรือคนอื่นทราบแทนที่ จะเป็นไฟกระพริบอย่างเดียว ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนเดิน ถนน และคนขับรถคันอื่นอีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-12 โวลท์ดีซี
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.70 x 1.06 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง