FK249

สัญญาณเสียงถอยรถ พร้อมบัซเซอร์

สัญญาณเสียงถอยรถเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มี ประโยชน์มากสำหรับผู้มีรถยนต์ โดยจะบอกให้คนรอบข้างได้ยินเสียง ด้วยแทนที่เราจะมองฝ่ายเดียว ซึ่งจะทำให้ผู้ขับรถยนต์และคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆ ได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น วงจรนี้สามารถนำไปต่อพ่วงกับไฟถอยได้เลย ไม่มีผลเสียต่อความสว่างของหลอดไฟหรือเครื่องยนต์ เพราะวงจรนี้กินกระแสไฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.18 x 1.27 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง