FK326

อินเตอร์คอม 2 จุด พร้อมเสียงออด

หมวดหมู่ : อินเตอร์คอม

 วงจรอินเตอร์คอมชุดนี้ เป็นอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ที่มีผู้นิยมใช้กันมากตามอาคารบ้านเรือนที่ติดต่อกันระหว่างชั้นต่างๆ หรือแต่ละห้องซึ่งทำให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันได้ง่ายขึ้น รวมทั้งประหยัดเวลาอีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 40 มิลลิแอมป์ (ขณะพูด), 182 มิลลิแอมป์ (ขณะกดสัญญาณเรียก)
  • มีสัญญาณโทนไว้สำหรับเรียก
  • สามารถต่อสายชีลด์ได้ยาวสูงสุด 50 เมตร
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.73 x 2.03 นิ้ว (แผ่นใหญ่) 1.15 x 0.76 นิ้ว (แผ่นเล็ก)
สินค้าเกี่ยวข้อง