FK310

เครื่องรับโทรศัพท์แบบง่าย

หมวดหมู่ : โทรศัพท์

วงจรเครื่องรับโทรศัพท์เป็นวงจรที่ออกแบบมา ให้รับโทรศัพท์อย่างเดียว โทรออกไม่ได้ เป็นวงจรที่มีราคาถูก อุปกรณ์หาซื้อง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับไว้ศึกษาและนำไปใช้งานได้อีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.59x1.72 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง