FK308

โฮลสายโทรศัพท์ด้วยเสียงดนตรี

หมวดหมู่ : โทรศัพท์

 วงจรโฮลสายโทรศัพท์ชุดนี้ เป็นวงจรที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง วงจร การใช้งานง่าย เมื่อทำการโฮลสายจะมีเสียงดนตรีและยังสามารถนำ ไปต่อกับโทรศัพท์ที่ใช้ตู้สาขาได้อีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.88x1.63 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง