วงจรบันทึกเสียงโทรศัพท์รุ่นนี้เป็นวงจรบันทึกเสียง โทรศัพท์อัตโนมัติ คือจะบันทึกทันที เมื่อมีการยกหูโทรศัพท์ และ คุณสมบัติอีกประการหนึ่งก็คือ สามารถใช้กับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่น และ สามารถใช้กับโทรศัพท์ตู้สาขาได้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 15 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.22 x 1.47 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง