FK302

ขยายเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ พร้อมลำโพง

วงจรขยายเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นวงจรที่นำไป ต่อขนานกับสายโทรศัพท์ นำไปใช้ในกรณีที่ต้องการฟังการ สนทนาทางโทรศัพท์มากกว่า 1 คนขึ้นไป หรือนำไปดักฟัง เสียงสนทนาทางโทรศัพท์ก็ได้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 4.5-9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 160 มิลลิแอมป์ ที่ 9 โวลท์
  • มีสวิตซ์เปิด-ปิดติดตั้งภายในวงจร
  • สามารถปรับความดังของเสียงได้
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.21 x 1.37 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง