วงจรป้องกันการดักฟังชุดนี้ เหมาะที่จะนำไปใช้ติดในบ้านหรือ สำนักงานที่ต่อพ่วงโทรศัพท์หลายเครื่อง แต่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ เดียวกัน วงจรนี้จะทำหน้าที่ตัดสายอื่นที่ไม่ได้งานออกทันที เมื่อมีเครื่องหนึ่งใช้อยู่ โดยเครื่องไหนที่ยกหูโทรศัพท์ขึ้นก่อน วงจรจะต่อเครื่องนั้นให้ แต่เครื่องอื่นที่ต่อพ่วงอยู่จะไม่สามารถใช้งานได้ จะสามารถใช้งานได้เมื่อเครื่องที่ยกหูโทรศัพท์เลิกใช้เท่านั้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ
  • มี LED แสดงการใช้งานของโทรศัพท์แต่ละเครื่อง
  • ในการต่อใช้งาน จะต่อขนานกับสายโทรศัพท์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.02 x 1.68 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง