FK323

ป้องกันการลักลอบใช้โทรศัพท์ จากเครื่องพ่วง

 วงจรป้องกันการลักลอบใช้โทรศัพท์ คือวงจรที่ทำหน้าที่ รบกวนไม่ ให้ผู้ลักลอบสามารถที่นำมาต่อพ่วงได้ ซึ่งวงจรจะทำการส่งเสียงโทนออก ไปรบกวนการกดปุ่มหมายเลขและไม่ให้สนทนากันได้ตามปกติ ทำให้ผู้ ลักลอบไม่สามารถทำการโทรศัพท์ออกได้ แต่สำหรับโทรศัพท์ของเราจะ ใช้งานได้ตามปกติ ตัววงจรจะมี LED ไว้บอกเมื่อมีผู้ลักลอบใช้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ไม่ใช้แหล่งจ่ายไฟ
  • ในการใช้งานจะต่อขนานกับคู่สายโทรศัพท์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.33 x 1.90 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง