FK411

คุณสมบัติสินค้า:

รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 1 ช่อง, รับและส่ง

 วงจรรีโมทอินฟาเรดชุดนี้ เป็นวงจรรีโมทที่นำไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้เปิด-ปิดได้ตามต้องการ วงจรนี้จะแยกออก 2 ส่วน คือ ภาคส่งและภาครับ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • แหล่งจ่ายไฟ : ตัวส่ง 9 โวลท์ดีซี, ตัวรับ 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุด : ตัวส่ง 70 มิลลิแอมป์, ตัวรับ 65 มิลลิแอมป์
  • ระยะทางรับส่งประมาณ 50 ฟุต
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5 แอมป์ 220 โวลท์เอซี
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.04 x 1.23 นิ้ว (ตัวส่ง) 3.11 x 1.68 นิ้ว (ตัวรับ)

สินค้าเกี่ยวข้อง