FK412

รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 2 ช่อง, รับและส่ง

 วงจรรีโมทอินฟาเรดชุดนี้ เป็นวงจรรีโมทที่นำไปควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้เปิด-ปิดได้ตามต้องการ วงจรนี้จะแยกออก 2 ส่วน คือ ภาคส่งและภาครับ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • แหล่งจ่ายไฟ : ตัวส่ง 9 โวลท์ดีซี, ตัวรับ 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุด : ตัวส่ง 25 มิลลิแอมป์, ตัวรับ 100 มิลลิแอมป์
  • ระยะทางรับส่งประมาณ 50 ฟุต
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5 แอมป์ 220 โวลท์เอซี
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.59 x 2.73 นิ้ว (ตัวส่ง) 4.03 x 2.10 นิ้ว (ตัวรับ)
สินค้าเกี่ยวข้อง