FK442

รีโมทอินฟาเรด 5 ช่อง ขยายได้ รับและส่ง

 วงจรรีโมทอินฟาเรดชุดนี้ เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้รีโมทคอนโทรลระบบอินฟาเรดเป็นตัวควบคุม ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เปิดไฟ, เปิดพัดลม เป็นต้น

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี (ตัวรับ) และ 3 โวลท์ดีซี (ตัวส่ง)
  • ขณะทำงานกินกระแสสูงสุด 190 มิลลิแอมป์ (ตัวรับ)
  • ขณะสแตนด์บายกินกระแสสูงสุด 9 มิลลิแอมป์ (ตัวรับ)
  • สามารถกำหนดปุ่มการทำงานของตัวส่งได้เอง
  • กำหนดการทำงานของรีเลย์ให้ทำงานในลักษณะกดติดกดดับหรือกดติดปล่อยดับได้
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์ ต่อช่อง
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.66x2.88 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง