FK405

สวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ วงจรสวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ

 เป็นวงจรสวิตซ์สัมผัสติด-ปล่อย ดับและวงจรสวิตซ์สัมผัสติดสัมผัสดับ โดยสามารถเลือกการทำงาน ว่าต้องการแบบไหนได้ตามต้องการ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 45 มิลลิแอมป์
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5A ที่ 220VAC
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.17 x 1.56 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง