FK422

สวิตซ์รหัสอิเลคทรอนิกส์ 10 คีย์

วงจรสวิตซ์รหัส เป็นวงจรกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง คนที่รู้ รหัสเท่านั้นจึงจะเปิดรหัสได้ วงจรนี้ทำงานด้วยระบบรหัสตัวเลข 4 ตัว

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 45 มิลลิแอมป์
  • สามารถตั้งรหัสได้ถึง 10,000 รหัส (4 หลัก)
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 5 แอมป์ ที่ 220 โวลท์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.38 x 2.77 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง