FK404

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน

วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืนชุดนี้ เป็นวงจรหนึ่งที่อำนวย ความสะดวกให้แก่มนุษย์ โดยวงจรนี้จะเป็นตัวเปิดไฟแทนเราใน ตอนกลางคืนและจะปิดไฟให้เองในตอนกลางวัน ดังนั้นวงจรนี้จึง เหมาะสำหรับที่จะนำไปติดไฟหน้าบ้าน วงจรนี้ใช้ไฟเลี้ยงวงจรจาก ไฟบ้าน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นหาไฟเลี้ยงวงจรมาต่ออีกให้ยุ่งยาก แถม ตัววงจรกินกระแสไฟฟ้าน้อยมาก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 220-240 โวลท์เอซี
  • มีเกือกม้าไว้สำหรับปรับความไวในการตรวจจับแสง
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5A ที่ 220VAC
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.53 x 1.72 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง