FK409

สวิตซ์ควบคุมด้วยเสียง เปิด-ปิด

 วงจรสวิตซ์ควบคุมด้วยเสียงนี้ จัดเป็นวงจรรีโมทคอนโทรล ชนิดหนึ่ง ที่ควบคุมการทำงานของรีเลย์ด้วยเสียงซึ่งเสียงนี้อาจจะ เป็นเสียงจากการปรบมือหรือเสียงวัตถุกระทบกัน โดยวงจรนี้จะมี วอลลุ่มเกือกม้าเป็นตัวปรับความไวในการรับเสียงได้อีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 50 มิลลิแอมป์
  • สามารถปรับความไวในการตรวจจับเสียงได้
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5A ที่ 220VAC
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.92 x 1.49 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง