FK502

ยามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลำโพง

หมวดหมู่ : กันขโมย

วงจรยามอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภท หนึ่ง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง โดยอาจ จะนำไปติดตั้งที่บริเวณประตูบ้านหรือร้านค้า เมื่อแขกหรือลูกค้า เดินผ่านวงจรก็จะส่งเสียงติ๊งต่องออกมา

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 4.5 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 50 มิลลิแอมป์
  • ความไวในการตรวจจับแสงสามารถปรับได้
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.73 x 1.56 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง