FK652

ปรีไมค์มิกเซอร์ 3 ช่อง ระบบไอซี 4 วอลลุ่ม

หมวดหมู่ : ขยายสัญญาณ

วงจรไมค์มิกเซอร์ 3 ช่อง เป็นวงจรรวมสัญญาณไมค์ 3 ตัว ให้มาออกที่ตำแหน่งเดียวกัน โดยมิกเซอร์ไมค์รุ่นนี้มีปรีไมค์ ทั้งสามตำแหน่งและมีตำแหน่ง MUSIC ซึ่งตำแหน่งนี้ไว้ต่อกับ เสียงเพลงหรือเสียงดนตรี เพื่อนำมารวมกันกับปรีไมค์ทั้งสาม ตำแหน่ง ดังนั้นวงจรนี้สามารถนำไปฝึกหัดร้องเพลงหรือใส่ใน การสนทนาพูดคุยได้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 5 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.98 x 2.21 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง