FK627

ซุปเปอร์โทน-คอนโทรล โมโน

หมวดหมู่ : โทน-คอนโทรล

 วงจรซุปเปอร์โทน-คอนโทรลชุดนี้ ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 15-0-15V ดังนั้นโทนชุดนี้จึงเหมาะที่จะนำไปต่อกับเครื่องขยายเสียงแบบ OCL เท่านั้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 15-0-(-15) โวลท์ดีซี
  • ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 5 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.39 x 1.23 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง