FK657

เพาเวอร์แอมป์ OTL 30+30W สเตอริโอ R1%

หมวดหมู่ : ขยายเสียง

 วงจรขยายเสียงชุดนี้จะมีเฉพาะเมนแอมป์ คือ ไม่มีภาคโทนคอนโทรล การจัดวงจรเป็นแบบ OTL ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องลำโพงไหม้ เมื่อทรานซิสเตอร์เอาท์พุทซ็อต

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 40-50 โวลท์ดีซี กระแสมากกว่า 3 แอมป์ หรือใช้หม้อแปลงขนาด 31,0,31V หรือ 33,0,33V มากกว่า 3 แอมป์
  • ให้กำลังเอาท์พุทสูงสุด 30 วัตต์ ที่ 8 โอห์ม ต่อข้าง
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 4.65 x 1.77 นิ้ว ต่อแผ่น
สินค้าเกี่ยวข้อง