FK660

เพาเวอร์แอมป์ OCL 50W โมโน R1%

หมวดหมู่ : ขยายเสียง

วงจรเพาเวอร์แอมป์ขนาด 50 วัตต์ ชุดนี้เป็นวงจรขยายเสียงเมนแอมป์ จัดวงจรเป็นแบบตอมพลีเมนทารี่ คลาส AB

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด +35,0,-35 โวลท์ดีซี กระแสมากกว่า 3 แอมป์
  • การตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 10-100 กิโลเฮิรต์
  • ความไวทางด้านอินพุท : 1 โวลท์อาร์เอ็มเอส
  • ความต้านทานอินพุท : 15 กิโลโอห์ม
  • ความเพี้ยน : 0.02% THD
  • ให้กำลังเอาท์พุทสูงสุด 50 วัตต์ class AB ที่ 4 หรือ 8 โอห์ม
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 4.50 x 1.78 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง