FK707

จูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว

 จูนเนอร์ (TUNER) คือ เครื่องรับวิทยุซึ่งมีหน้าที่รับสัญญาณที่สถานีวิทยุส่งคลื่นออกอากาศมา จูนเนอร์รุ่นนี้เป็น เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งสร้างง่ายและราคาประหยัด

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 4.5-9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 10 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.38 x 1.68 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง