FK712

แผงสาธิตวิทยุ AM 7 TR พร้อมลำโพง

 วงจรแผงสาธิต AM ชุดนี้เป็นวงจรวิทยุพื้นฐานแบบ ซุปเปอร์เฮดเทอโรดาย ซึ่งจะมีทั้งภาคคอนเวอเทอร์ ภาค IF และภาคขยายเสียงแบบ OTL

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 60 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 6.32 x 2.38 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง