วงจรไมค์ลอย FM ชุดนี้ เป็นวงจรไมค์ลอยที่เขียนลาย ปริ้นท์เป็นคอยล์ในวงจรเรโซแนนซ์ดังนั้นจึงทำให้การ ประกอบสร้างได้ง่าย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 10 มิลลิแอมป์
  • ความถี่ที่ส่งอยู่ในย่าน 88 เมกกะเฮิรต์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.64 x 1.10 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง