วงจรไมค์ลอยชุดนี้ เป็นวงจรที่เพิ่ม TR ภาคขยาย RF เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง ดังนั้นวงจรนี้มีวงจรเรโซแนนซ์ 2 ชุด และมีทริมเมอร์สองตัวอีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 10 มิลลิแอมป์
  • ความถี่ที่ส่งอยู่ในย่าน 88 เมกกะเฮิรต์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.64 x 1.54 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง