FK809

คุณสมบัติสินค้า:

เร็กกูเลเตอร์ 0-30V 3A

วงจรเร็คกูเลเตอร์ชุดนี้ เป็นวงจรที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง เพราะใช้ไอซีเร็คกูเลเตอร์ UA723 ซึ่งสามารถให้ประสิทธิภาพในการ จ่ายกระแสได้ดีเยี่ยมทีเดียว นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีวงจรป้องกัน การจ่ายกระแสเกินอีกด้วย โดยวงจรนี้จะจ่ายกระแสไฟได้สูงถึง 3 แอมป์ ดังนั้นจึงควรใช้หม้อแปลงขนาด 4 แอมป์ ใช้ขั้ว 12-0-12 ถ้าเรา ใช้ไฟไม่เกิน 12 โวลท์ ให้ต่อขั้ว 12 กับ 0 แต่ถ้าเราใช้ไฟเกิน 12 โวลท์ ให้ต่อขั้ว 12 กับ 12 เพื่อสะดวกในการใช้งาน

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้หม้อแปลงขนาด 12-0-12 โวลต์เอซี 4 แอมป์
- สามารถปรับแรงดันเอาท์พุทได้ 0-30 โวลท์
- สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 แอมป์
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.08x1.95 นิ้ว

สินค้าเกี่ยวข้อง