FK820

เครื่องเพิ่มไฟ 12 โวลท์ เป็น 15-24 โวลท์

หมวดหมู่ : แหล่งจ่ายไฟ

 วงจรนี้จัดเป็นวงจรจ่ายไฟที่สามารถเพิ่มขนาดของแรงดันให้เพิ่มขึ้นตามการ ตั้งค่าของเรา วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปเพิ่มขนาดแรงดันให้กับแบตเตอรี่ เพื่อให้ได้แรงดันที่ต้องการ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี ขนาด 10 แอมป์ขึ้นไป
  • สามารถจ่ายแรงดันได้ 6 ระดับ ได้แก่ 15,18,19,20,22,24 โวลท์
  • ทางด้านเอาท์พุท สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 แอมป์
  • มีวงจรป้องกันการจ่ายไฟกลับขั้ว ทางด้านอินพุท
  • มีไฟแสดงสถานะการทำงานของวงจร
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.36 x 2.56 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง