วงจรเร็กติไฟเออร์ เป็นวงจรแปลงกระแสไฟสลับให้เป็นไฟกระแสตรงที่มีตัวเก็บประจุในการกรองกระแส ให้เรียบ นอกจากนั้นวงจรยังมีหลอด LED แสดงการทำงานด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้หม้อแปลงขนาด 3-24 โวลท์เอซี 1 แอมป์
  • สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 1 แอมป์
  • มี LED แสดงการทำงานของวงจร
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.46 x 0.91 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง