FK952

วงจรจับเวลาทำงาน ระบบดิจิตอล 1 วินาที - 9999 ชั่วโมง

หมวดหมู่ : วงจรนาฬิกา

 วงจรจับเวลาชุดนี้ เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้ในการตั้งเวลา เพื่อกำหนดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น จับเวลาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ, ตั้งเวลาหยุดการทำงาน, นาฬิกาจับเวลาโต๊ะสนุ๊กเกอร์ เป็นต้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 90 มิลลิแอมป์
  • สามารถตั้งเวลาเริ่มการทำงานหรือหยุดการทำงานของวงจรได้
  • สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 9999.59.59 ชั่วโมง
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.35 x 3.85 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง