FK934

วงจรตัด-ต่ออุณหภูมิ 0-100 องศาเซสเซียส

หมวดหมู่ : วงจรควบคุม

 วงจรตัด-ต่ออุณหภูมิชุดนี้ เป็นวงจรที่ทำหน้าที่ตัดการทำงานของวงจร เมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ และต่อการทำงานเมื่ออุณหภูมิกลับมาเป็นปกติ บวก 2 องศา

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 50 มิลลิแอมป์
  • สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-100องศาC
  • ใช้เกือกม้าปรับการตั้งอุณหภูมิ
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.68 x 1.99 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง