FK947

ควบคุมรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

วงจรนี้เป็นวงจรควบคุมปั๊มน้ำ ให้ทำการรดน้ำต้นไม้โดยอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการตรวจจับความชื้นในดิน ซึ่งเราสามารถตั้งจุดทำงานได้ 3 ระดับ ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนั้นยังสามารถตั้งการหน่วงเวลาการทำงานของรีเลย์ได้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 46 มิลลิแอมป์ (ขณะใช้งาน) และ 25 มิลลิแอมป์ (ขณะไม่ใช้งาน)
  • ตั้งระดับการตรวจวัดความชื้นในดินได้ 3 ระดับ
  • มี LED แสดงระดับความชื้นของดิน
  • หน่วงเวลาการทำงานของรีเลย์ได้ตั้งแต่ 4-240 วินาที
  • ต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.31 x 1.29 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง