FK917

เครื่องช่วยหูฟังเสียง

เครื่องช่วยฟังเสียง เป็นวงจรขยายเสียงขนาดเล็กชนิด หนึ่ง โดยใช้ประโยชน์ในการฟังเสียงสำหรับคนหูตึงหรือนำ ไปใช้ในการดักฟังเสียงก็ได้ วงจรนี้ต้องการให้มีความไวสูง จึงใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เป็นตัวรับเสียงใช้หูฟังใหญ่เป็นตัวถ่ายทอดเสียง

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 40 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.10 x 1.32 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง