วงจรตรวจจับโลหะ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่มี ประโยชน์มากสำหรับตำรวจ ทหาร ผู้รักษาความปลอดภัย หรือ สำหรับช่างก่อสร้าง ถ้าเป็นตำรวจหรือผู้รักษาความปลอดภัย ใช้ ตรวจสอบการพกพาอาวุธ เช่น ปืน มีด หรือวัตถุที่เป็นโลหะ เวลา ที่ต้องการเจาะฝาผนังที่เป็นคอนกรีตจะต้องตรวจดูก่อนว่ามี เหล็กเส้นในฝาผนังนั้นหรือไม่ วงจรนี้สามารถตรวจจับโลหะได้ ทุกชนิด เช่น ทองแดง, เงิน, อลูมิเนียม เป็นต้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 40 มิลลิแอมป์ (ขณะทำงาน)
  • มีโวลุ่มไว้สำหรับปรับความไวในการตรวจจับวัตถุ
  • ระยะในการตรวจจับสูงสุดประมาณ 50 ซม.
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.01 x 1.71 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง