FK935

เครื่องบอกสภาวะอุณหภูมิของร่างกาย

วงจรบอกสภาวะอุณหภูมิของร่างกายชุดนี้ เป็นวงจรที่ใช้สำหรับวัด อุณหภูมิของร่างกายว่าปกติหรือมีไข้หรือไม่ โดยจะมี LED เป็นตัวบอกสภาวะ แต่ถ้าเรามีไข้ขึ้นสูงก็จะมีเสียงเตือน เพื่อบอกให้ทราบด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 38 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.01 x 1.28 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง