เครื่องตรวจ TR ในวงจรแบบง่ายๆ ที่สามารถตรวจ TR ได้ว่าดีหรือเสีย โดยสามารถตรวจได้ทั้งชนิด NPN และ PNP

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 85 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.57 x 1.21 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง