FK910

เตือนน้ำล้น พร้อมลำโพง

หมวดหมู่ : เตือนภัย

 วงจรเตือนน้ำล้นเป็นวงจรที่ให้ประโยชน์มากทีเดียว ในภาวะที่น้ำประปาแพง เพราะเมื่อติดตั้งวงจรนี้เข้ากับตุ่มหรือ แทงค์น้ำ จะช่วยประหยัดค่าน้ำที่ล้นในแต่ละเดือนได้มากทีเดียว

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 30 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.59 x 1.07 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง