FK1001

พัดลมขนาดเล็ก ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์

รายละเอียดสินค้า

วงจรพัดลมขนาดเล็กใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ชุดนี้ เป็นวงจร ที่เหมาะสำหรับทดลองในเรื่องการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่ง

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟจากแผ่นโซลาร์เซลล์
  • แผ่นโซลาร์เซลล์สามารถจ่ายพลังงานได้ 4 โวลท์ 60 มิลลิ แอมป์
  • ขนาดแผ่นโซลาร์เซลล์ : 6 x 6 เซนติเมตร

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์

ไฟในสวนใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง

ไฟกลางคืน ใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง

ไฟกระพริบเตือน ใช้โซลาร์เซลล์ LED 5 ดวง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า