FK1229

วงจรเตือนน้ำล้น น้ำท่วมด้วย LED และเสียง

 วงจรเตือนน้ำล้น น้ำท่วม เป็นวงจรตรวจจับน้ำ โดยใช้น้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้า เพื่อเปิดการทำงานของวงจร แสดงผลการทำงานของวงจรด้วยเสียง และ ไฟจาก LED

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 VDC
  • กินกระแสสูงสุด ประมาณ 28 mA
  • ขนาดแผ่นปริ้นต์ : 2 x 1.5 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง