FK1104

หุ่นยนต์ SECON ควบคุมด้วยเสียง

หุ่นยนต์ SECON ควบคุมด้วยเสียงตัวนี้ จะทำงานเมื่อไมค์ได้รับเสียงหุ่นยนต์ ก็จะทำการวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆ จนกระทั่งไมค์ได้รับเสียงอีกครั้ง หุ่นยนต์ก็จะหยุดวิ่ง

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • แหล่งจ่ายไฟ : ถ่านไฟฉาย ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน (ไม่มีในชุด)
  • กินกระแสสูงสุด 150 มิลลิแอมป์
  • สามารถปรับความไวในการตรวจจับเสียงได้
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.18 x 2.63 นิ้ว (วงจรควบคุม)
สินค้าเกี่ยวข้อง