• ใช้ไฟจากพอร์ต USB โดยตรง
  • สนับสนุนโปรแกรมไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ของบริษัท MICROCHIP ตระกูล PIC10F, PIC12F, PIC16F, PIC18F
  • มี LED แสดงการทำงานของเครื่อง
  • ใช้งานร่วมกับโปรแกรม MPLAB IDE, PICkit2 หรือ PK2CMD Command Line Unity ได้
  • ใช้กับระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows XP ขึ้นไป
สินค้าเกี่ยวข้อง