FK1110C

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ MICRO AVR2

 ชุดควบคุมหุ่นยนต์ MICRO AVR2 ตัวนี้ เมื่อประกอบกับตัวหุ่นยนต์ มันจะทำการหลบสิ่งกีดขวางเมื่อเข้าใกล้ ทำให้ตัวหุ่นยนต์ไม่ชนกับสิ่งกีดขวาง ข้อดีของหุ่นยนต์รุ่นนี้ คือ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ทำให้ผู้เล่นสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานในลักษณะอื่นๆ ที่ต้องการ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • แหล่งจ่ายไฟ : ถ่านไฟฉาย ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน (ไม่มีในชุด)
  • กินกระแสสูงสุด 60 มิลลิแอมป์ ที่ 3 โวลท์ดีซี (ไม่ต่อโหลด)
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.54 x 2.70 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง