FK1111C

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ MICRO PIC1

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ MICRO PIC1 ตัวนี้ เมื่อประกอบกับตัวหุ่นยนต์ มันจะทำการหลบสิ่งกีดขวางเมื่อเข้าใกล้ ทำให้ตัวหุ่นยนต์ไม่ชนกับสิ่งกีดขวาง ข้อดีของหุ่นยนต์รุ่นนี้ก็คือ ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ทำให้ผู้เล่นสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานในลักษณะอื่นๆ ที่ต้องการ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • แหล่งจ่ายไฟ : ถ่านไฟฉาย ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน (ไม่มีในชุด)
  • กินกระแสสูงสุด 15 มิลลิแอมป์ ที่ 6 โวลท์ดีซี (ไม่ต่อโหลด)
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.54 x 2.60 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง