FB03

กล่องอเนกประสงค์

หมวดหมู่ : BOX

รายละเอียดสินค้า

• ขนาดภายนอก 69*105*38 มม.
• ขนาดภายใน 64*98*34 มม.
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านล่าง 4 จุด
• มีช่องเสียบ PCB
• มีสีดำและสีเทา

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง

กล่องอเนกประสงค์

กล่องอเนกประสงค์

กล่องอเนกประสงค์

กล่องอเนกประสงค์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า