FB26

กล่องอเนกประสงค์ มีปีกยึดน๊อต 2 ข้าง

หมวดหมู่ : BOX

รายละเอียดสินค้า

• ขนาดภายนอก 89*134*43 มม.
• ขนาดภายใน 84*128*39 มม.
• มีปีกยึดน๊อตกับฝาผนัง 2 ด้าน
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านบน 4 จุด
• มีรูยึดแผ่นวงจรพิมพ์ภายในทางด้านล่าง 6 จุด
• มีช่องเสียบ PCB
• มีสีดำและสีเทา

สินค้าเกี่ยวข้อง

กล่องอเนกประสงค์

กล่องอเนกประสงค์

กล่องอเนกประสงค์

กล่องอเนกประสงค์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า