ชุดตรวจจับ MICRO 3 จุด ชุดนี้จะใช้ร่วมกับ FK1111 ชุดหุ่นยนต์วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง MICRO PIC1 โดยชุดเซ็นเซอร์จะมีตัวรับและตัวส่ง ทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน ซึ่งจะมีชุดทางด้านซ้าย,ด้านขวาและตรงกลาง วงจรนี้สามารถนำไปใช้กับวงจรอื่นได้มายมาก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • แหล่งจ่ายไฟ : 3-6 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุด 20 มิลลิแอมป์ ที่ 6 โวลท์ดีซี
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.54 x 1.18 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง