FK1412

บอร์ดทดลอง LED 6 ดวง และสวิตซ์ 6 ตัว

หมวดหมู่ : บอร์ดทดลอง

บอร์ดชุดนี้ เป็นบอร์ดที่ใช้สำหรับทดลองเกี่ยวกับตัวขับ LED และสวิตซ์ เพื่อใช้สำหรับเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมการควบคุม นอกจากนี้ตัวบอร์ด ยังสามารถนำตัวเซ็นเซอร์ต่างๆ มาต่อใช้งานได้เช่น ตัววัดอุณหภูมอ ตัววัดความชื้น โมดูลตัวรับอินฟาเรด โมดูลอุลตร้าโซนิค เป็นต้น บอร์ดนี้สามารถดัดแปลงและพัฒนาสู่วงจรอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น วงจรวัดระยะทาง วงจรวัดความชื้น เป็นต้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟจากไมโครคอนโทรลเลอร์โดยตรง
  • สามารถใช้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ เช่น บอร์ด ARDUINO UNO R3 เป็นต้น
  • ภายในประกอบด้วยวงจร 3 ส่วน ได้แก่ ชุด LED จำนวน 6 ชุด, สวิตซ์จำนวน 6 ตัว และเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น ตัววัดอุณหภูมิ , ตัววัดความชื้น ,ตัวรับอินฟาเรด เป็นต้น
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.80x2.07 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง